Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EIV.FV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Šoltýsová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš Beluško
2    Martin Berecký
3    Viktória Duranková
4    Rebeka Duždová
5    Benjamín Goga
6    Šimon Grega
7    Nikolas Hriško
8    Stela Hudačková
9    Matúš Chlebák
10    Adam Jakubek
11    Tomáš Jakubík
12    Linda Kocvárová
13    Adam Kravec
14    Filip Mihelič
15    Samuel Mihok
16    Barbora Mikušová
17    Valentína Vavreková
18    Gabriel Žiga
19    Zara Žlebčíková
20    Stela Soroková
21    Eliška Šurimová

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria