Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ján Mačej Mač Riaditeľ
jan.macej@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Brillová Brill Rozvrh
Zástupkyňa
eva.brillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Beáta Fáberová Fáb Rozvrh
Zástupkyňa
beata.faberova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Kolšovská Kolš Rozvrh
Zástupkyňa
jana.kolsovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Tatiana Alexovičová Alex Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 1.A
tatiana.alexovicova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Iveta Azariová Aza Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 3.C
iveta.azariova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Ingrida Bačová Bač Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 7.C
ingrida.bacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Baranová Bar Rozvrh
pedagogická
 
 
Mgr. Jana Blichárová Bli Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 4.D
jana.blicharova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Imrich Boháč Boh I Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 6.C
imrich.bohac@zsspo.sk
 
 
PhDr. Mária Boháčová Boh M Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 7.B
maria.bohacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bonkalová Bon Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 4.E
zuzana.bonkalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Marek Čajka Čaj Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 9.C
marek.cajka@zsspo.sk
 
 
Mgr. Erik Digaňa Dig Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 5.C
erik.digana@zsspo.sk
 
 
RNDr. Rastislav Dlugoš Dlu Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 8.D
rastislav.dlugos@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Dvorská DvoJ Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 2.E
janka.dvorska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ľubica Džoganíková Džo Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 9.A
lubica.dzoganikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Pavol Fecko Fec Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 6.D
pavel.fecko@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Ferencová FerJ Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 3.B
janka.ferencova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Monika Ferkaninová Ferk Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
monikaverkaninova@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Glezová GleA Rozvrh
pedagogická
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Halčišáková Hal Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 1.B
zuzana.halcisakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michal Hudák Hud Rozvrh
pedagogický
Triedny učiteľ: 8.C
michal.hudak@zsspo.sk
 
 
Mgr. Miroslav Klimek Kli Rozvrh
pedagogický
miroslav.klimek@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Kochaniková Koch Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 4.C
janka.kochanikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kollárová Kol Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 5.E
lucia.kollarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lenka Koškovská Košk Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 6.B
lenka.koskovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Košudová Košu Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 2.C
daniela.kosudova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Danka Krušková KruD Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 1.E
danka.kruskova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Krušková KruT Rozvrh
pedagogická
tatiana.kruskova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jozef Kurty Kurt Rozvrh
pedagogický
jozef.kurty@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Leščišinová LešK Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 3.D
katarina.lescisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michaela Lipinská Lip Rozvrh
pedagogická
lipinska.michaela@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Liptáková Lip Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 2.B
zuzana.liptakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Lukáčová Luk Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 2.D
eva.lukacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Maniková Man Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 7.D
daniela.manikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Viera Mihóková MihVi Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 1.C
viera.mihokova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Michalová Mich Rozvrh
pedagogická
eva.michalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Petra Michlovičová MichP Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 9.D
petra.michlovicova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Mudráková Mud Rozvrh
pedagogická
anna.mudrakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Simona Nazadová Naz odborná
simona.nazadova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Nográdyová Nogr Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 2.A
katarina.nogradyova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Nikola Olejarníková Olej Rozvrh
Učiteľka
n.olejarnikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková Ond Rozvrh
pedagogická
bibiana.ondrejcakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ružena Otčenášová Otč Rozvrh
pedagogická
ruzena.otcenasova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Mária Pállová Pall Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 8.B
maria.pallova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jarmila Paľová Paľ pedagogická
jarmila.palova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michal Pavlík pav Rozvrh
pedagogický
michal.pavlik.ks@gmail.com
 
 
Mgr. Ľuboš Pavlišinovič Rozvrh
pedagogický
lubos.palisinovic@ gmail.com
 
 
PaedDr. Tatjana Pjurová Pju Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 4.A
tatjana.pjurova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Potočňáková Pot Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 5.D
eva.potocnakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Slámová Slám Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 3.A
maria.slamova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Slimáková Sli Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 5.A
jana.slimakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Smoterová Smot Rozvrh
pedagogická
katarina.smoterova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Emília Sokolová Sok pedagogická
emilia.sokolova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Šoltýsová Šol Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 4.B
maria.soltysova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Veronika Šoltýsová ŠolV Rozvrh
pedagogická
soltysovaveronika@gmail.com
 
 
Mgr. Kristína Španerová Špa Rozvrh
pedagogická
kristina.spanerova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Števčíková Štev Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 1.D
jarka.stevcikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zdenka Švarná Švar Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 9.B
zdenka.svarna@zsspo.sk
 
 
Mgr. Soňa Švorcová Švo Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 5.B
sona.svorcova@gmail.com
 
 
PaedDr. Ľudmila Vaľková Vaľ Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 7.A
ludmila.valkova@zssrobarovapo.sk
 
 
Ing. Peter Vaník Van pedagogický
peter.vanik@zsspo.sk
 
 
Alena Višňovská Viš Rozvrh
pedagogická
alena.visnovska@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Vizdalová Viz Rozvrh
pedagogická
Triedna učiteľka: 8.A
anna.vizdalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Alena Železníková Žel Rozvrh
pedagogická
alena.zeleznikova@zsspo.sk
 
 
PhDr. Hana Glezová GleH Rozvrh
Vychovávateľka
hana.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kacvinská Rozvrh
Vychovávateľka
lucia.kacvinska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Katonová Rozvrh
Vychovávateľka
magdalena.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Renáta Katonová KatR Rozvrh
Vychovávateľka
renata.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Kiniková Rozvrh
Vychovávateľka
anna.kinikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ivana Kiššová Kiš Rozvrh
Vychovávateľka
ivana.kissova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Kizeková Kiz Vychovávateľka
katusqa07@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Nemešová Nem Rozvrh
Vychovávateľka
michaela.nemesova@zsspo.sk
 
 
Ing. Martina Pjatáková Pjat Rozvrh
Vychovávateľka
martina.pjatakova@zsspo.sk
 
 
Bc. Miriam Sotáková Rozvrh
Vychovávateľka
miriam.sotakova@zsspo.sk
 
 
PhDr. Marta Beňková, PhD. Beň Rozvrh
Pedagogická asistentka
marta.benkova@zsspo.sk
 
 
Katarína Fúseková FUs Rozvrh
Pedagogická asistentka
katarina.fusekova@zsspo.sk
 
 
Eugen Godla Rozvrh
Pedagogický asistent
eugen.godla@zsspo.sk
 
 
Dorota Korupecká Kor Rozvrh
Pedagogická asistentka
dorka.kocerhova@azet.sk
 
 
PhDr. Iveta Oriňaková Ori Rozvrh
Pedagogická asistentka
iveta.orinakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Júlia Plocarová Plo Rozvrh
Pedagogická asistentka
julia.plocarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Ždiňáková Ždi Rozvrh
Pedagogická asistentka
jana.zdinakova@zsspo.sk
 
 
Valéria Župová Žup Rozvrh
Pedagogická asistentka
valeria.zupova@zsspo.sk

© aScAgenda 2021.0.1255 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria