Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Tatiana Alexovičová Alex Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
tatiana.alexovicova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Iveta Azariová Aza Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
iveta.azariova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Ingrida Bačová Bač Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
ingrida.bacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Blichárová Bli Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
jana.blicharova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Imrich Boháč Boh I Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
imrich.bohac@zsspo.sk
 
 
PhDr. Mária Boháčová Boh M Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
maria.bohacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bonkalová Bon Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
zuzana.bonkalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Slavomír Boňko Bon Rozvrh
Učiteľ
slavomir.bonko@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Brillová Brill Rozvrh
Učiteľka
eva.brillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Bulík Steinerová Bul Rozvrh
Učiteľka
katarina.buliksteinerova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Marek Čajka Čaj Rozvrh
Učiteľ
marek.cajka@zsspo.sk
 
 
Mgr. Erik Digaňa Dig Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
erik.digana@zsspo.sk
 
 
RNDr. Rastislav Dlugoš Dlu Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.D
rastislav.dlugos@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Dvorská DvoJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
janka.dvorska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ľubica Džoganíková Džo Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
lubica.dzoganikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Pavol Fecko Fec Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.D
pavel.fecko@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Ferencová FerJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
janka.ferencova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Monika Ferkaninová Ferk Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
monika.ferkaninova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Glezová GleA Rozvrh
Učiteľka
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
PhDr. Hana Glezová GleH Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
hana.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Halčišáková Hal Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
zuzana.halcisakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michal Hudák Hud Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.C
michal.hudak@zsspo.sk
 
 
Jakub Jasik Rozvrh
Učiteľ
jakub.jasik95@icloud.com
 
 
Mgr. Miroslav Klimek Kli Rozvrh
Učiteľ
miroslav.klimek@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Kochaniková Koch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
janka.kochanikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kollárová Kol Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.E
lucia.kollarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Kolšovská Kolš Rozvrh
Učiteľka
jana.kolsovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lenka Koškovská Košk Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
lenka.koskovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Košudová Košu Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
daniela.kosudova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Danka Krušková KruD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
danka.kruskova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Krušková KruT Rozvrh
Učiteľka
tatiana.kruskova@zsspo.sk
 
 
Milan Kundľa Učiteľ
 
 
Mgr. Jaroslav Kušnír JK Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
jaroslav.kusnir@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Leščišinová LešK Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
katarina.lescisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michaela Lipinská Lip Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
lipinska.michaela@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Liptáková Lip Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
zuzana.liptakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Lukáčová Luk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
eva.lukacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ján Mačej Mač Učiteľ
jan.macej@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Maniková Man Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.D
daniela.manikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Bibiana Mihoková Mihok Rozvrh
Učiteľka
bibiana.mihokova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Viera Mihóková MihVi Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
viera.mihokova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Michalová Mich Rozvrh
Učiteľka
eva.michalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Mudráková Mud Rozvrh
Učiteľka
anna.mudrakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Simona Nazadová Naz Rozvrh
odborná
simona.nazadova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Nográdyová Nogr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
katarina.nogradyova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Nikola Olejarníková Olej Rozvrh
Učiteľka
n.olejarnikova@gmail.com
 
 
Imrich Olejník Učiteľ
 
 
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková Ond Rozvrh
Učiteľka
bibiana.ondrejcakova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Mária Pállová Pall Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
maria.pallova@zsspo.sk
 
 
Michal Pavlík Učiteľ
 
 
PaedDr. Tatjana Pjurová Pju Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
tatjana.pjurova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Júlia Plocarová Plo Rozvrh
Učiteľka
julia.plocarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Potočňáková Pot Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.D
eva.potocnakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Slámová Slám Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
maria.slamova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Slimáková Sli Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
jana.slimakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Smoterová Smot Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
katarina.smoterova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Emília Sokolová Sok Rozvrh
Učiteľka
emilia.sokolova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Šoltýsová Šol Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
maria.soltysova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Veronika Šoltýsová ŠolV Rozvrh
Učiteľka
soltysovaveronika@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Števčíková Štev Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
jarka.stevcikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Soňa Švorcová Švo Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
sona.svorcova@gmail.com
 
 
Ing. Peter Vaník Van Rozvrh
Učiteľ
peter.vanik@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Vizdalová Viz Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
anna.vizdalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Ždiňáková Ždi Rozvrh
odborná
jana.zdinakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Alena Železníková Žel Rozvrh
Učiteľka
alena.zeleznikova@zsspo.sk
 
 
Alena Višňovská Viš Rozvrh
Vedúca vychovávateľka
alena.visnovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kacvinská Rozvrh
Vychovávateľka
lucia.kacvinska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Katonová Rozvrh
Vychovávateľka
magdalena.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Renáta Katonová KatR Rozvrh
Vychovávateľka
renata.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Kiniková Rozvrh
Vychovávateľka
anna.kinikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ivana Kiššová Kiš Rozvrh
Vychovávateľka
ivana.kissova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Miroslava Kolozsy Rozvrh
Vychovávateľka
mlonscakova@gmail.com
 
 
Viktória Markušová Bučková Rozvrh
Vychovávateľka
vikina.buckovamarkus@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Nemešová Nem Rozvrh
Vychovávateľka
michaela.nemesova@zsspo.sk
 
 
PhDr. Iveta Oriňaková Ori Rozvrh
Vychovávateľka
iveta.orinakova@zsspo.sk
 
 
Ing. Martina Pjatáková Pjat Vychovávateľka
martina.pjatakova@zsspo.sk
 
 
Bc. Miriam Sotáková Vychovávateľka
miriam.sotakova@zsspo.sk
 
 
Bc. Kamila Špinerová Rozvrh
Vychovávateľka
spinerovakamila@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Tomášková Kaň Rozvrh
Vychovávateľka
dana.kanuchova@zsspo.sk
 
 
PhDr. Marta Beňková, PhD. Beň Rozvrh
Pedagogická asistentka
marta.benkova@zsspo.sk
 
 
Zuzana Bujňáková Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Katarína Fúseková FUs Rozvrh
Pedagogická asistentka
katarina.fusekova@zsspo.sk
 
 
Eugen Godla Rozvrh
Pedagogický asistent
eugen.godla@zsspo.sk
 
 
Dorota Korupecká Kor Rozvrh
Pedagogická asistentka
dorka.kocerhova@azet.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Orečná Rozvrh
Pedagogická asistentka
jaroslava.orecna@srobarova.online
 
 
Ľuboš Pavlišinovič Katechét
 
 
Mgr. Ingrid Pružinská Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Bc. Oliver Župa Rozvrh
Pedagogický asistent
 
 
Bc. Valéria Župová Žup Rozvrh
Pedagogická asistentka
valeria.zupova@zsspo.sk

© aScAgenda 2022.0.1342 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria