Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Nográdyová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Liptáková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Košudová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lukáčová
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Štupáková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Dvorská
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Brillová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Azariová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Leščišinová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Slámová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tatjana Pjurová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šoltýsová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kochaniková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Blichárová
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bonkalová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ferencová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Krušková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Števčíková
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Mihóková
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Halčišáková
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Alexovičová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Mižišinová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Koškovská
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Imrich Boháč
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Fecko
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľudmila Vaľková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Boháčová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ingrida Bačová
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Maniková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Vizdalová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Pállová
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudák
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Rastislav Dlugoš
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Džoganíková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Švarná
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Čajka
VIII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Michlovičová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Otčenášová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Glezová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Slimáková
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Železníková

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria