Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.E
  2. ročník   II.AII.BII.CII.DII.E
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.DIII.E
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  5. ročník   V.AV.BV.CV.D
  6. ročník   VI.AVI.BVI.CVI.DVI.E
  7. ročník   VII.AVII.BVII.CVII.D
  8. ročník   VIII.AVIII.BVIII.CVIII.D
  9. ročník   IX.AIX.BIX.CIX.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2022.0.1342 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria