Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EIV.FV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Anna Glezová
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Štefánia Bašistová
2    Zuzana Bašistová
3    Bibiána Červeňáková
4    Ella Dzubáková
5    Timotej Ferenc
6    Diana Floreková
7    Klaudia Kopčíková
8    Dávid Krajňák
9    Ivana Kubíková
11    Sebastián Nešťák
14    Daša Ondrijová
15    Zuzana Oravcová
16    Martin Oriňák
17    Marek Rak
18    Vanesa Sotáková
19    Emma Tomášová
20    Barbora Valentová
21    Jakub Varga
22    Samuel Daniel Vaško
23    Juliána Wietoszéwová
24    Tomáš Žažo
25    Ľudmila Žedényiová
26    Michael Alexander Bodnár
27    Sofia Džobáková
28    Oliver Javorský
29    Nikola Nováková

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria