Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIII.CIII.DIII.EIV.AIV.BIV.CIV.DIV.EIV.FV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CVIII.DIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Petra Michlovičová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Andrek
2    Erik Cauner
3    Soňa Dobiašová
4    Simona Drobná
6    Sebastián Havala
7    Diana Jaššová
8    Bára Kaduková
9    Branislav Kopec
10    Marek Magač
11    Lujza Michálková
13    Ema Miškufová
14    Tomáš Mňahončák
15    Juraj Ondovčík
16    Kristína Palková
17    Alexandra Saraková
20    Martin Šalamon
21    Katarína Šalamonová
22    Lucas Tchir
23    Peter Tumidalský
24    Boris Váhovský
25    Alex Valkovský
26    Richard Vlček
27    Sára Vyšňovská
28    Patrícia Uličná

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria