Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ján Mačej Mač Rozvrh
Riaditeľ
jan.macej@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Beáta Fáberová Fáb Rozvrh
Zástupkyňa
beata.faberova@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Jana Kolšovská Kolš Rozvrh
Zástupkyňa
jana.kolsovska@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Jozef Kurty Kurt Rozvrh
Zástupca
jozef.kurty@zssrobarovapo.sk
 
 
Mgr. Tatiana Alexovičová Alex Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
tatiana.alexovicova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Iveta Azariová Aza Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
iveta.azariova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Blichárová Bli Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
jana.blicharova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Imrich Boháč Boh I Rozvrh
Učiteľ
imrich.bohac@zsspo.sk
 
 
PhDr. Mária Boháčová Boh M Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
maria.bohacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bonkalová Bonk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
zuzana.bonkalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Brillová Brill Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
eva.brillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Marek Čajka Čaj Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
marek.cajka@zsspo.sk
 
 
Mgr. Erik Digaňa Dig Rozvrh
Učiteľ
erik.digana@zsspo.sk
 
 
RNDr. Rastislav Dlugoš Dlu Rozvrh
Triedny učiteľ: V.D
rastislav.dlugos@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Dvorská DvoJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
janka.dvorska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ľubica Džoganíková Džo Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
lubica.dzoganikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Pavel Fecko Fec Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
pavel.fecko@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Ferencová FerJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
janka.ferencova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Glezová GleA Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Halčišáková Hal Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
zuzana.halcisakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Michal Hudák Hud Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
michal.hudak@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Karahutová KarD Rozvrh
Učiteľka
daniela.hricisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Miroslav Klimek Kli Rozvrh
Učiteľ
miroslav.klimek@zsspo.sk
 
 
Mgr. Janka Kochaniková Koch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
janka.kochanikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kollárová Koll Rozvrh
Učiteľka
lucia.kollarova@zsspo.sk
 
 
Bc. Juliana Komárová Kom Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Koškovská Koš Rozvrh
Učiteľka
lenka.koskovska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Košudová Košu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
daniela.kosudova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Veronika Kožárová Kož Rozvrh
Učiteľka
veronika.kozarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Danka Krušková KruD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
danka.kruskova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatiana Krušková KruT Rozvrh
Učiteľka
tatiana.kruskova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Leščišinová LešK Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
katarina.lescisinova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zuzana Liptáková Lip Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
zuzana.liptakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Lukáčová Luk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
eva.lukacova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Daniela Maniková Man Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.D
daniela.manikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Viera Mihóková MihVi Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
viera.mihokova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Michalová Mich Rozvrh
Učiteľka
eva.michalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Petra Michlovičová MichP Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.D
petra.michlovicova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Mudráková Mud Rozvrh
Učiteľka
anna.mudrakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Nográdyová Nogr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
katarina.nogradyova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková Ond Rozvrh
Učiteľka
bibiana.ondrejcakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Ružena Otčenášová Otč Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
ruzena.otcenasova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Mária Pállová Pall Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
maria.pallova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jarmila Paľová Paľ Rozvrh
Učiteľka
jarmila.palova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Partillová Par Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
anna.partillova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Elena Penevová Pen Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
elena.penevova@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Tatjana Pjurová Pju Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
tatjana.pjurova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Slámová Slám Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.E
maria.slamova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Slimáková Sli Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
jana.slimakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Katarína Smoterová Smot Rozvrh
Učiteľka
katarina.smoterova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jana Svobodová Svo Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
jana.svobodova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Mária Šoltýsová Šol Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
maria.soltysova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Kristína Španerová Špa Rozvrh
Učiteľka
kristina.spanerova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Števčíková Štev Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
jarka.stevcikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Zdenka Švarná Švar Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
zdenka.svarna@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Ľudmila Vaľková Vaľ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
ludmila.valkova@zssrobarovapo.sk
 
 
Ing. Peter Vaník Van Rozvrh
Učiteľ
peter.vanik@zsspo.sk
 
 
PaedDr. Anna Vizdalová Viz Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
anna.vizdalova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Alena Železníková Žel Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.D
alena.zeleznikova@zsspo.sk
 
 
Alena Višňovská Viš Vedúca vychovávateľka
alena.visnovska@zssrobarova.sk
 
 
Mária Dolanská Vychovávateľka
maria.dolanska@zsspo.sk
 
 
PhDr. Hana Glezová GleH Vychovávateľka
anna.glezova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Lucia Kacvinská Vychovávateľka
lucia.kacvinska@zsspo.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Katonová Vychovávateľka
magdalena.katonova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Anna Kiniková Vychovávateľka
anna.kinikova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Júlia Plocarová Vychovávateľka
julia.plocarova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Eva Potočňáková Pot Vychovávateľka
 
 
Bc. Miriam Sotáková Vychovávateľka
miriam.sotakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Andrea Štupáková Vychovávateľka
andrea.stupakova@zsspo.sk
 
 
Mgr. Emília Sokolová Sok Rozvrh
Katechétka

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria