Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Dvorská
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Brillová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Azariová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Leščišinová
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Slámová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tatjana Pjurová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lukáčová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kochaniková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Blichárová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bonkalová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ferencová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Krušková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Števčíková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Mihóková
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Halčišáková
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Alexovičová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Nográdyová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Liptáková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Košudová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šoltýsová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľudmila Vaľková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Boháčová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ingrida Bačová
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Maniková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Vizdalová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Pállová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Hudák
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Rastislav Dlugoš
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Džoganíková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Švarná
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Čajka
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Michlovičová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ružena Otčenášová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Glezová
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Slimáková
VIII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Železníková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Partillová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Svobodová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Fecko

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
    Šrobárova 20, 080 01 Prešov
  • +421 51 7703102

Fotogaléria